Blogi liiketoiminnasta ja yrittäjyydestäBlogi liiketoiminnasta ja yrittäjyydestä


minusta

Blogi liiketoiminnasta ja yrittäjyydestä

Oletko kiinnostunut yrityksen perustamisesta tai liiketoiminnasta ylipäätänsä? Olet löytänyt oikeaan paikkaan, sillä tässä blogissa kirjoitamme ja keskustelemme liiketoimintaan liittyvistä asioista. Liiketoiminta on lyhyesti kuvattuna ansiotarkoituksessa suoritettavaa taloudellista toimintaa. Liiketoiminnan tarkoitus on luoda joko pääomaa tai voittoa tai vain toimintansa ylläpitäminen. Voittoa tavoittelematonta liiketoimintaa on taas julkishallinnon alaiset laitokset sekä jotkut yleishyödylliset laitokset. Miten siis aloittaa yritystoiminta ja mitä olisi hyvä tietää, ennen yrityksen perustamista. Ensin täytyy tietenkin olla tuote tai palvelu, jota haluaa myydä ja tilat ja toimintaan tarvittavat laitteet ja osaaminen. Liiketoimintasuunnitelman laatiminen, jossa kuvataan perustettavan yrityksen harjoittamaa liiketoimintaa ja kannattavuutta. Liiketoimintasuunnitelma on tarpeellinen sekä yrittäjälle itselleen että myös virallisena dokumenttina esimerkiksi asiantuntijan neuvonnassa tai muissa palveluissa. Tervetuloa mukaan sekä lukemaan että jakamaan omia kokemuksianne yritysmaailmasta!

Kategoriat

arkisto

Viimeisimmät julkaisut

Siivousalan toiminnanohjausjärjestelmä tehostaa yrityksen tiedonkulkua
14 July 2021

Monessa yrityksessä on tärkeää, että prosessien ha

Kevytyrittäjä keskittyy omaan osaamisensa ja laskutuspalvelu hoitaa byrokratian
25 May 2021

Onko mielessäsi jo pitkään hautunut liikeidea, jon

tag

Siivousalan toiminnanohjausjärjestelmä tehostaa yrityksen tiedonkulkua

Monessa yrityksessä on tärkeää, että prosessien hallinta on mahdollisimman toimivaa ja helppoa. Monen projektin suunnittelussa ja toteutuksessa tietoa tarvitaan myös muilta osastoilta. Kun kaikki yrityksen toiminnot on integroitu yhteen järjestelmään, on ajantasaisen tiedon löytäminen helppoa ja nopeaa. Tähän tarkoitukseen on suunniteltu toiminnanohjausohjelmisto, jossa kaikki yrityksen ydintoiminnot, kuten esimerkiksi tuotannonohjaus, resursointi, palkanlaskenta, varastonhallinta, myyntiprosessit ja kirjanpito ovat samassa järjestelmässä. Ohjelmisto mahdollistaa yrityksen eri toimintojen reaaliaikaisen hallinnon ja seurannan kaikissa prosessin vaiheissa ja myös paikasta riippumatta. Toiminnanohjausjärjestelmä sopii monelle alalle ja se kannattaa toteuttaa yrityksen tarpeiden mukaisesti. Esimerkiksi siivousalan toiminnanohjausjärjestelmä on suunniteltu juuri alan erityistarpeet huomioon ottaen.

Projektinhallinnan keskittäminen tehostaa yrityksen toimintaa

Toiminnanohjausohjelmistoja löytyy markkinoilta monelta eri valmistajalta ja monia erilaisia. Osa ohjelmistoista sopii paremmin toisille toimialoille erilaisten painotusten vuoksi. Yrityksen koko ja sen tarpeet vaikuttavat paljon sille parhaiten sopivan ohjelmiston valinnassa. Ennen ohjelmiston valinnan aloittamista kannattaa määritellä ensin oman yrityksen tarpeet, sekä nyt että myös tulevaisuudessa. Siivousalan toiminnanohjausjärjestelmä on suunniteltu liikkuvan työn tarpeet huomioon ottaen. Sen avulla voidaan raportoida reaaliaikaisesti esimerkiksi kohteessa olevista ongelmista tai aikataulussa tapahtuvista muutoksista esimerkiksi lisätöiden vuoksi. Toiminnanohjausohjelmisto helpottaa ja nopeuttaa myös asiakkaan kanssa käytävää viestintää esimerkiksi aikataulujen, sopimusten ja mahdollisten ongelmien sekä reaaliaikaisen tiedon saatavuuden osalta.

Mitä kannattaa ottaa huomioon toiminnanohjausjärjestelmää valitessa

Ohjelmistoa valitessa kannattaa kiinnittää huomiota esimerkiksi siihen, että ohjelmistoon voi valita haluamansa moduulit yksilöllisesti ja että järjestelmää voi muuttaa ja kasvattaa liiketoiminnassa tapahtuvien muutosten mukaan. Myös tietojen tuominen muista järjestelmistä tai niiden integroiminen järjestelmään on tärkeä ominaisuus toiminnanohjelmistossa, kuten myös järjestelmän toimittajan vakaus ja luotettavuus sekä ohjelmiston tuotekehityksen, päivitysten ja käyttötuen osalta nyt ja myös tulevaisuudessa. Kannattaa myös ottaa huomioon tärkeiden yhteistyökumppaneiden käytössä olevat ohjelmat ja sopivatko ne yhteen eri järjestelmien kanssa. Käyttöönottoprosessi on tärkeä osa järjestelmän tehokasta hyödyntämistä, joten sen käytön opiskeluun tulee myös investoida tarvittavasti aikaa. Toiminnanohjausjärjestelmien hintaan vaikuttavat monet asiat, kuten haluttujen toimintojen laajuus, käyttäjien määrä, muiden järjestelmien integrointi siihen sekä käyttöönotto prosessin vaatimukset.

Esimerkiksi siivousalan toiminnanohjausjärjestelmästä voit lukea Atop-Tieto Oy sivuilta.