Blogi liiketoiminnasta ja yrittäjyydestäBlogi liiketoiminnasta ja yrittäjyydestä


minusta

Blogi liiketoiminnasta ja yrittäjyydestä

Oletko kiinnostunut yrityksen perustamisesta tai liiketoiminnasta ylipäätänsä? Olet löytänyt oikeaan paikkaan, sillä tässä blogissa kirjoitamme ja keskustelemme liiketoimintaan liittyvistä asioista. Liiketoiminta on lyhyesti kuvattuna ansiotarkoituksessa suoritettavaa taloudellista toimintaa. Liiketoiminnan tarkoitus on luoda joko pääomaa tai voittoa tai vain toimintansa ylläpitäminen. Voittoa tavoittelematonta liiketoimintaa on taas julkishallinnon alaiset laitokset sekä jotkut yleishyödylliset laitokset. Miten siis aloittaa yritystoiminta ja mitä olisi hyvä tietää, ennen yrityksen perustamista. Ensin täytyy tietenkin olla tuote tai palvelu, jota haluaa myydä ja tilat ja toimintaan tarvittavat laitteet ja osaaminen. Liiketoimintasuunnitelman laatiminen, jossa kuvataan perustettavan yrityksen harjoittamaa liiketoimintaa ja kannattavuutta. Liiketoimintasuunnitelma on tarpeellinen sekä yrittäjälle itselleen että myös virallisena dokumenttina esimerkiksi asiantuntijan neuvonnassa tai muissa palveluissa. Tervetuloa mukaan sekä lukemaan että jakamaan omia kokemuksianne yritysmaailmasta!

Kategoriat

arkisto

Viimeisimmät julkaisut

SaaS-liiketoiminta luo mahdollisuudet menestykseen
6 March 2024

Kun puhutaan modernista liiketoiminnasta ja teknol

Kevytyrittäjän ja sivutoimisen yrittäjän laskutuspalvelu - helppo tapa hoitaa laskutus
6 October 2023

Oletko harkinnut kevytyrittäjyyttä tai toimitko si

Luotettava laskutuspalvelu kevytyrittäjälle hoitaa yrittäjän byrokratian
27 January 2023

Monet ovat kiinnostuneet yrittämisestä, mutta yrit

SaaS ratkaisut soveltuvat yritysten päivittäisiin tarpeisiin
8 December 2022

SaaS ohjelmistopalvelu on palvelu, joka toimitetaa

Kevytyrittäjyys on toimiva väylä yrittäjyyteen
12 September 2022

Usein ajatellaan, että yrittäjäksi ryhtyminen olis

tag

SaaS-liiketoiminta luo mahdollisuudet menestykseen

Kun puhutaan modernista liiketoiminnasta ja teknologian roolista siinä, SaaS-palvelut (Software as a Service) ovat ottaneet keskeisen aseman. SaaS-liiketoiminta perustuu ohjelmistojen toimittamiseen palveluna pilvestä, joka tarjoaa sekä ohjelmistot että tallennusinfrastruktuurin. Sen sijaan että asiakkaat ostaisivat ja ylläpitäisivät ohjelmistoja omilla palvelimillaan, he voivat käyttää tarvitsemiaan sovelluksia verkkoselaimen kautta tilaamalla palvelun kuukausi- tai vuosimaksulla. Tämä tarjoaa asiakkaille mukautettavia ja kustannustehokkaita ratkaisuja, joiden avulla liiketoiminnan seuraaminen on helpompaa.

SaaS on mukana lähes kaikessa

SaaS on ohjelmistojen toimitusmalli, jossa ohjelmisto ja sen käyttöoikeus tarjotaan asiakkaille palveluna pilvestä. Tämä tarkoittaa sitä, että yritykset voivat käyttää ohjelmistoja verkkoselaimen kautta ilman tarvetta asentaa tai ylläpitää niitä omilla palvelimillaan.

SaaS-palveluilla on useita merkittäviä etuja verrattuna perinteiseen ohjelmistolisenssimalliin. Se tarjoaa helppokäyttöisiä ja nopeasti käyttöön otettavia ratkaisuja ilman suuria alkuinvestointeja. Lisäksi SaaS-palveluiden jatkuvat päivitykset ja parannukset takaavat, että asiakkaat saavat aina käyttöönsä uusimman version ohjelmistosta.

Pilviä eli tallennusinfrastruktuureja on kolmenlaisia. Yksityisen pilven omaajat ovat pääosin isoja yrityksiä tai valtion toimijoita. Yksityinen pilvi on täysin suljettu verkko. Sitten on olemassa sekapilvi eli hybrid cloud ja täysin julkinen pilvi. Yrityksen selvittäessä, mitä ohjelmisto- ja pilvipalveluita se tarvitsee, on viisasta verrata myös hintoja. SaaS-liiketoiminta on mahdollista laskuttaa myös käytön määrän mukaan.

SaaS-palveluiden vaikutus liiketoimintaan

SaaS-palveluiden nousu on muuttanut tapaa, jolla yritykset ostavat ja käyttävät ohjelmistoja. Se on avannut ovet pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka aiemmin eivät olisi voineet varaa kalliisiin ohjelmistolisensseihin. Lisäksi SaaS-palvelut ovat mahdollistaneet globaalin toiminnan pienemmillekin yrityksille, sillä ne tarjoavat skaalautuvia ratkaisuja, jotka voidaan helposti mukauttaa eri markkinoille.

SaaS on myös muuttanut ohjelmistojen kehitystä. Perinteisessä ohjelmistokehityksessä julkaisut olivat harvinaisia ja suuria tapahtumia, kun taas SaaS-palvelut mahdollistavat jatkuvan kehityksen ja päivitykset ovat pienempiä ja säännöllisempiä. Tämä nopeuttaa innovaatiota ja parantaa ohjelmistojen laatua.

Yksi SaaS-liiketoiminnan keskeisistä periaatteista on vahva asiakaslähtöisyys. Yritys ymmärtää syvästi asiakkaidensa tarpeet ja pyrkii tarjoamaan ratkaisuja, jotka vastaavat näitä tarpeita. Tämä voi tarkoittaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän suunnittelua, jatkuvaa asiakastukea tai joustavia hinnoittelumalleja. SaaS-liiketoiminta on vakiinnuttanut asemansa modernissa liiketoiminnassa tarjoamalla skaalautuvia, joustavia ja asiakaslähtöisiä ratkaisuja. Sen avulla yritykset voivat nopeasti sopeutua muuttuviin markkinaolosuhteisiin. Asiantunteva SaaS-yritys: Skillwell Oy.